محمد مرادی

محمد مرادی


مهندس برق

39 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس الکترونیک صنعتی - مازندران - 1393 - 1397


سوابق شغلی

برقکار - کارتن سازی
قزوین - فروردین 1398 - 1399حراست - داروسازی شفا
کرج - فروردین 1397 - اسفند 1397حراست - کیمیا خودرو
کرج - فروردین 1395 - اسفند 1396برقکار - شیشه و گاز شوگا سهامی عام
تهران - فروردین 1392 - 1395حراست - شیرین عسل
سنندج - فروردین 1390 - اسفند 1392
مهارت ها

برق صنعتی - مسلط

برق ساختمان - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

برق صنعتی (یک سال)

برق ساختمان (یک سال)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com