تصویر پیش فرض سارا ترابی

سارا ترابی


کارشناس مدیریت بازرگانی

36 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس مدیریت بازرگانی - قزوین - 1385 - 1389


سوابق شغلی

کارمند فروش - سرنان
کرج - فروردین 1393 - اسفند 1395
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com