تصویر پیش فرض امیر امیر اصلانی

امیر امیر اصلانی


کارشناس برق

32 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس برق الکترونیک - قزوین - 1390 - 1394


سوابق شغلی

برقکاری ساختمان - ساختمان
کرج - فروردین 1393 - بهمن 1397
مهارت ها

ICDL - مسلط

PLC - مسلط

جوشکاری - مسلط

ساخت تابلو LED - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

ICDL (صد ساعت)

PLC (صدوچهل ساعت)

جوشکاری (صدو چهل ساعت)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com