تصویر پیش فرض علیرضا حق گو

علیرضا حق گو


کارگر

30 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم مکانیک - کرج - 1386 - 1389


سوابق شغلی

مونتاژکار - پارسا چوب
کرج - فروردین 1391 - اسفند 1397




مهارت ها

مونتاژکاری - مسلط

نصب کف پوش و پارکت - مسلط

نقاشی ساختمان - مسلط

MDF کار - مسلط

نصب درب و پنجره - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com