تصویر پیش فرض قاسم قاسمی

قاسم قاسمی


کارشناس IT

33 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس IT - شیراز - 1386 - 1390


سوابق شغلی

کارشناس IT - پاسارگاد
شیراز - فروردین 1395 - اسفند 1397کارشناس IT - بیمارستان
شیراز - فروردین 1393 - اسفند 1394کارشناس IT - کمیته امداد امام خمینی
اهواز - فروردین 1390 - اسفند 1392
مهارت ها

ICDL - مسلط

PASSIVE - مسلط

تعمیر و نگهداری سیستم ها - مسلط

نرم افزارهای گرافیکی - مسلط

شارژ و کاتریج HP - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com