تصویر پیش‌فرض حمزه سمیر می پوده

حمزه سمیر می پوده

کارگر

40 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم کامپیوتر - اصفهان - 1382 - 1386


سوابق شغلی

انباردار - مالمیر
خرمشهر - فروردین 1396 - اسفند 1397


خط تولید - چیکا سپاهان
اصفهان - فروردین 1394 - اسفند 1395


مسئول اداری - اروند
خرمشهر - فروردین 1392 - اسفند 1393


حراست - تاسیسات دریایی
خرمشهر - فروردین 1387 - اسفند 1391مهارت‌ها

کامپیوتر - مسلط

icdl - مسلط

گرافیک کامپیوتر - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com