منصور قربانی

منصور قربانی

کارمند امور اداری- مالی

63 سال

***********

***********

***********

تهران - ***********


درباره من

سعی در منظم بودن و وقت شناس ، سخت کوش ، منعطف ، توانایی انجام کار تیمی، سعی در ارتقا, دانش کاری و بهره گیری از تجربه دیگران ، انتقاد پذیر انجام امور محوله بعد از وقت کاری و در ایام تعطیل رسمی


تحصیلات

لیسانس مدیریت امور بانکی - موسسه اموزش عالی بانکداری - 1378 - 1382


سوابق شغلی

کارشناس سوییفت و رمز - بانک حکمت ایرانیان
تهران - تیر 1396 - تیر 1398


کارشناس ارشد مالی بانک - بانک صادرات ایران
تهران - اسفند 1363 - اسفند 1393زبان‌ها

انگلیسی - متوسط


مهارت‌ها

امور بانکداری بین الملل - اعتبار اسنادی - مسلط


دوره‌های آموزشی و گواهینامه‌ها

اموزش icdl (30ساعت)

گذراندن دوره های مرتبط با بانکداری (1000ساعت)
وفق کارنامه اموزش ضمن خدمت اداره اموزش بانک از قبیل دوره های اعتبار اسنادی ریالی- ارزی ، مدیریت مالی، بررسی و ارزیابی طرحها، مدیریت ریسکها ی جامع بانکها و...


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com