تصویر پیش فرض لاله شهبازی

لاله شهبازی


کارشناسی حسابداری

40 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حسابداری - زنجان - 1380 - 1384


سوابق شغلی

حسابرس - آرمون
تهران - فروردین 1397 - اسفند 1397حسابدار - بازرگانی زاگرس
تهران - فروردین 1394 - اسفند 1396سرپرست حسابداری - صنایع
زنجان - فروردین 1386 - اسفند 1393
مهارت ها

اتوماسیون - مسلط

مباحث بازرگانی - مسلط

ارائه اظهارنامه - مسلط

ارزش افزوده - مسلط

تمام نرم افزارهای حسابداری - مسلط

حسابداری و حسابرسی - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

اتوماسیون (سه ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com