تصویر پیش فرض متین عادی

متین عادی


بیوتکنولوژی زراعی

34 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس زراعت - - -
گرگان

فوق لیسانس بیوتکنولوژی - - -
تهران


مهارت ها

طراح - مسلط

کامپیوتر - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com