تصویر پیش فرض مهدی شفاعی

مهدی شفاعی


کارگر ساده ، خط تولید

27 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم برق صنعتی - یادم نیست - 1380 - 1391

دیپلم برق صنعتی - یادم نیست - 1380 - 1391


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com