تصویر پیش فرض سهیلا رحمتی

سهیلا رحمتی


کارشناس ارشد منابع طبیعی

34 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق لیسانس منابع طبیعی - اصفهان - 1390 - 1394


سوابق شغلی

مسئول بررسی سمینار - صنعتی
اصفهان - فروردین 1392 - اسفند 1395
مهارت ها

ICDL - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

GIS (سه ماه)


پروژه‌ها و دست‌آوردها

پروژه بررسی آلودگی هوا (دو ساال)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com