محمد لطفی

محمد لطفی


35 سال

***********

***********

البرز - ***********


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

فنی مکانیک (۹۰۰ساعت)

خودروهای بنزینی درجه ۲ (۶ماه)

فنی حرفه ای (۳ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com