تصویر پیش فرض مریم رمضانی چاچا

مریم رمضانی چاچا


کارشناس آزمایشگاه شیمی و صنایع غذایی

37 سال

***********

البرز -


تحصیلات

لیسانس مهندسی صنایع غذایی - علمی کاربردی قند کرج - 1396 - 1398

فوق دیپلم شیمی ازمایشگاه - علمی کاربردی قند کرج - 1394 - 1396


زبان ها

انگلیسی - خوب


مهارت ها

آزمایشگاه شیمی و میکروبیولوژی - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

آزمایشگاه شیمی و میکروبیولوژی (240 ساعت)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com