تصویر پیش‌فرض محمد جهانی

محمد جهانی

کارشناس عمران

43 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس عمران - روسیه - 1386 - 1389

لیسانس مدیریت - اراک - 1381 - 1385


سوابق شغلی

مهندس - تهران آرا
تهران - فروردین 1396 - اسفند 1397


سرپرست - چیتوز
هشتگرد - فروردین 1394 - اسفند 1395لوگو فکروکار

https://fekrokar.com