آرمین کرمی

آرمین کرمی

کارشناس آزمایشگاه میکروبیولوژی

28 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


درباره من

اینجانب سر وقت و منظم و وظیفه شناس،دارای روحیه کاری و کار تیمی،توجه به نکات و جزییات،اهل مطالعه و تحقیق،با پشتکار و علاقمند به ورزش اهل پژوهش و توانایی اداره و سازمان دهی کارها


تحصیلات

لیسانس میکروبیولوژی - آزاد اسلامی واحد همدان - 1394 - 1397
خیر


سوابق شغلی

کارآموز در بیمارستان امام خمینی - بیمارستان امام خمینی
کرمانشاه - شهریور 1397 - اسفند 1397
خیرزبان‌ها

انگلیسی - خوب


مهارت‌ها

خونگیری و نمونه گیری - مسلط

نسخه خوانی و داروخانه - مسلط

آشنایی کامل به محیط های میکروبی - مسلط

آشنایی با مبحث کنترل کیفی - مسلط


دوره‌های آموزشی و گواهینامه‌ها

نمونه گیری و خونگیری (36ساعت)

نسخه خوانی و آشنایی دارویی (36ساعت)


پروژه‌ها و دست‌آوردها

باکتری های نفت‌خوار در محیط بوشنل هاس (60ساعت)

عدم تاثیر پذیری تشعشعات رادیواکتیو بر رو (60ساعت)

مطالعات در مبحث کنترل کیفی (40ساعت)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com