تصویر پیش فرض ابوذر سمواتی

ابوذر سمواتی


سرپرست تولید - کمک حسابدار

32 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق دیپلم حسابداری مالی - جهاد دانشگاهی تهران ۳ - 1395 - 1397

دیپلم حسابداری - مدرسه آیت اله طالقانی - 1384 - 1387


سوابق شغلی

سرپرست تولید - شرکت الکترونیک مهندسی آلتون رای
کرج شهرک صنعتی صفادشت - مهر 1398 - اکنونسرپرست تولید - شرکت فوتون
شهر قدس شهرک صنعتی زاگرس - تیر 1397 - مهر 1398انباردار ثانویه -کمک سرپرست - مهندسی آلتون رای
کرج شهرک صنعتی صفادشت - آذر 1390 - تیر 1397
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

کار کردن با نرم افزار های آفیس - متوسط

آشنایی با نرم افزار سپیدار . پردیس - مسلط

آشنایی با قطعات الکترونیکی . هویه کاری - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

کمک های اولیه (۷۲ ساعت)
هلال احمر . آتشنشانی


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com