تصویر پیش فرض زهره بالش ابادی

زهره بالش ابادی


اداری

32 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حسابداری - دانشگاه ازاد - 1394 - 1397

لیسانس حسابداری - ازاد - 1394 - 1398

لیسانس حسابداری - ازاد کرج - 1394 - 1398


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com