تصویر پیش فرض عرفان الیاسی

عرفان الیاسی


کارگر

33 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حقوق - - -


سوابق شغلی

ویزیتور - پگاه
کرمانشاه - فروردین 1395 - اسفند 1395نقشه بردار - جهاد کشاورزی
کرمانشاه - فروردین 1394 - اسفند 1394
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com