اسماعیل عزیززاده

اسماعیل عزیززاده


مدیر/مشاور اداری و منابع انسانی

65 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق لیسانس مدیریت اداری و منابع انسانی - مرکز آموزش میدیریت دولتی تهران - 1373 - 1376
اینجانب دارای پروانه طراحی طبقه بندی مشاغل از وزارت محترم تعاون؛کار و رفاه اجتماعی می باشم و عضو انجمن طراحان طبقه بندی مشاغل کشور هستم.


سوابق شغلی

مدیر/مشاور اداری و منابع انسانی - شرکت فنی و ساختمانی تهران جنوب
تهران - دی 1392 - شهریور 1398
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com