تصویر پیش فرض فرهاد اکبری صفا

فرهاد اکبری صفا


کارشاس برق قدرت

36 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس برق قدرت - تهران - 1390 - 1394


سوابق شغلی

مونتاژ کار تابلو - جهان نیرو
کرج - فروردین 1396 - اسفند 1397برقکار - الکتریکی
کرج - فروردین 1390 - اسفند 1395
مهارت ها

نقشه کشی - مسلط

مونتاژ تابلو برق - مسلط

برقکاری - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com