تصویر پیش‌فرض فرهاد اکبری صفا

فرهاد اکبری صفا

کارشاس برق قدرت

39 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس برق قدرت - تهران - 1390 - 1394


سوابق شغلی

مونتاژ کار تابلو - جهان نیرو
کرج - فروردین 1396 - اسفند 1397


برقکار - الکتریکی
کرج - فروردین 1390 - اسفند 1395مهارت‌ها

نقشه کشی - مسلط

مونتاژ تابلو برق - مسلط

برقکاری - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com