تصویر پیش فرض وجیهه جوادیان

وجیهه جوادیان


کارشناس ازمایشگاه

29 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق لیسانس شيمي آلي - تهران مركزي - 1396 - 1398


مهارت ها

داشتن مهارت محلول سازFT_IR UVI_VIS - مسلط

مسلط به دستگاه هاي pHمتر - مسلط

دستگاه ورتكس و سانتريفيوژ - مسلط

دستگاه همزن مكانيكي و رفلاكس كردن - مسلط

محلول سازي بافر سازي - مسلط

نزم افزار هاي طراحي دارو و داكينك پروتين - متوسط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

طراحی دارو وداکینگ پروتئین (2 ماه)

طراحی دارو (2 ماه)


پروژه ها و پژوهش ها

رهايش داروسرترالين (يك سال)
مطالعه رهايش داروسرترالين در محيط شبيه سازي شده خون با استفاده از اصلاح نانوذره اكسيد اهن با پليمر ان وينيل كاپرولاكتام


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com