تصویر پیش فرض رامین براقی

رامین براقی


مکانیک

35 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق دیپلم مکانیک - اهواز - 1382 - 1384


سوابق شغلی

راننده لیفتراک - پارت قطعه
کرج - فروردین 1395 - اسفند 1397پرسکار - زاگرس
کرمانشاه - فروردین 1393 - اسفند 1394
مهارت ها

پرسکاری - مسلط

جوشکاری - مسلط

مکانیکی - مسلط

لیفتراک - مسلط

کامپیوتر - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

کامپیوتر (هفت ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com