تصویر پیش فرض محسن هفت لنگی

محسن هفت لنگی


کارشناسی ارشد بهداشت و محیط زیست

42 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق لیسانس مهندسی ایمنی و بهداشت محیط زیست - قزوین - 1395 - 1397


سوابق شغلی

مدیر HSE - ماموت
کرج - فروردین 1384 - اسفند 1397
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com