تصویر پیش‌فرض نفیسه جعفری

نفیسه جعفری

33 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق لیسانس صنایع غذایی - دانشگاه علوم دارویی تهرات - 1393 - 1386


زبان‌ها

انگلیسی - متوسط

انگلیسی - خوب


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com