تصویر پیش فرض شهاب رستمی

شهاب رستمی


کارشناس الکترونیک

28 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق دیپلم الکترونیک - ساوه - 1390 - 1392


سوابق شغلی

کارمند و انباردار - سازه پویش
اشتهارد - فروردین 1396 - اسفند 1397کارمند و انباردار - بوتان
ساوه - فروردین 1394 - اسفند 1395
مهارت ها

انبارداری - مسلط

نرم افزار همکاران سیستم - مسلط

آفیس - مسلط

سیستم SAP - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com