تصویر پیش‌فرض برات خداقلی زاده

برات خداقلی زاده

کارگر

48 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم اتومکانیک - خلخال - 1373 - 1377


سوابق شغلی

راننده لیفتراک - آریا دیزل
اشتهارد - فروردین 1396 - اسفند 1397


راننده لیفتراک - سایپا
کرج - فروردین 1380 - بهمن 1395مهارت‌ها

تعمیر و نگه داری لیفتراک - مسلط


دوره‌های آموزشی و گواهینامه‌ها

تعمیر و نگه داری لیفتراک (75 ساعت)

ایمنی و بهداشت (35 ساعت)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com