تصویر پیش فرض بهزاد فتحی

بهزاد فتحی


تاسیسات

32 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق دیپلم تاسیسات - ازاد کرج - 1389 - 1391


سوابق شغلی

کارگر - شرکت پخش اریا
گهردشت - فروردین 1397 - اسفند 1397کارگر - شرکت الوان
کرج - فروردین 1395 - اسفند 1396
مهارت ها

مکانیک - مسلط

کامپیوتر - مسلط

icdl - متوسط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

سازمان مدیریت (6 ماه)

سازمان فنی و حرفه ای (یک سال)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com