دانیال زاهد

دانیال زاهد


طراح_بازاریاب

26 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس شهرسازی - باراجین - 1392 - اکنون
ترم آخر


سوابق شغلی

بازاریابی در چاپ و تبلیغات - چاپ پدیده
کرج - خرداد 1395 - فروردین 1397طراحی چاپ وتبلیغات - چاپ پدیده
کرج - خرداد 1395 - فروردین 1397بازاریابی لوازم خانگی - آزاد
کرج - خرداد 1393 - اسفند 1395
زبان ها

انگلیسی - خوب


مهارت ها

office_photoshop_3d max - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com