تصویر پیش‌فرض عاطفه شکوری

عاطفه شکوری

مهندس نرم افزار

38 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس نرم افزار - کرج - 1387 - 1391


سوابق شغلی

کارشناس اداری - توگا
تهران - فروردین 1395 - اسفند 1397


کارشناس کنترل پروژه - نمایندگی سایپا
تهران - فروردین 1391 - اسفند 1394


کارمند اداری - بیمارستان قائم
کرج - فروردین 1388 - اسفند 1390زبان‌ها

انگلیسی - خوب


مهارت‌ها

کامپیوتر - مسلط

msp - مسلط

اکسل - مسلط

ورد - مسلط

pm bok - مسلط


پروژه‌ها و دست‌آوردها

رایانه کار درجه یک و دو (هفت ماه)

آموزشی msp (سه ماه)

آموزشی pmbok (سه ماه)

اکسل (سه ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com