تصویر پیش فرض حسین خزایی

حسین خزایی


کارگر

28 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


درباره من

علاقه مند به کارهای فردی وگروهی. شخصیتی برونگرا


تحصیلات

فوق لیسانس برنامه ریزی درسی - خوارزمی - 1397 -
انصراف

لیسانس علوم تربیتی - پیام نور - 1393 - 1396
گرایش مدیریت وبرنامه ریزی


سوابق شغلی

بسته بندی مواد خوراکی - صنایع غذایی مهرشهر
کرج - مرداد 1392 - اکنون
بصورت روز مزد
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

تدریس - در حد آشنایی

پالت چینی - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com