رشید فتحی نسب

رشید فتحی نسب

کارگرساده

59 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

زیر دیپلم - - -


سوابق شغلی

مهماندار قطار - شرکت ایثارگران
تهران - دی 1377 -
در شرکت عمرانی به عنوان ابدارچی مشغول هستم به علت تاخیر چندماهه حقوق دنبال کارهستم


ابدارچی - عمرانی
تهران - -
اکنون به عنوان ابدارچی مشغول میباشم که به علت تاخیر چندماه درپرداخت حقوق مجبور شدم دنبال کارباشمزبان‌ها

ترکی - خوب

ترکی - خوب


دوره‌های آموزشی و گواهینامه‌ها

حراست ونگهبانی (3ماه)
من به عنوان نگهبان ولابی من بودم که کلاس ها از طرف شرکت برگزارشد


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com