تصویر پیش‌فرض مینا احمدوند

مینا احمدوند

کاردان منابع طبیعی

30 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق دیپلم مهندس منابع طبیعی - کرج - 1393 - 1395

دیپلم علوم تجربی - کرج - 1389 - 1393


سوابق شغلی

کارمند اداری - بازرگانی
کرج - فروردین 1395 - اسفند 1397


کارگر خط تولید - موادغذایی
کرج - فروردین 1391 - اسفند 1394مهارت‌ها

کامپیوتر - مسلط

ورد - مسلط

اکسل - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com