هانیه پروین

هانیه پروین


حسابدارو کمک و حسابدار

28 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حسابداری - رازی کرمانشاه - 1393 - 1397


زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

نرم افزار هلو و سپیدار،مسلط به office - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

هلو و سپیدار و حسابداری مالی (۳ هفته)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com