تصویر پیش فرض علی خوشنویس

علی خوشنویس


کارشناس ارشد مهندسی عمران

32 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق لیسانس مهندسی عمران-ژئوتکنیک - دانشگاه تهران - 1391 - 1394


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com