تصویر پیش‌فرض یوسف میرلو

یوسف میرلو

کارگر

38 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

زیر دیپلم - - -


سوابق شغلی

انبار دار -
- -مهارت‌ها

انبار داری - مسلط

گچ کاری - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com