تصویر پیش فرض یوسف میرلو

یوسف میرلو


کارگر

36 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

زیر دیپلم - - -


سوابق شغلی

انبار دار -
- -
مهارت ها

انبار داری - مسلط

گچ کاری - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com