تصویر پیش فرض مجتبی داوری

مجتبی داوری


کارشناس صنایع غذایی

43 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس صنایع غذایی - کرج - 1392 - 1394

فوق دیپلم شیمی - کرج - 1376 - 1378


سوابق شغلی

معاونت تولید - مهرام
تهران - فروردین 1396 - اکنونمدیر کنترل کیفی - لبنیاتی
کرج - فروردین 1391 - اسفند 1395کارشناس کنترل کیفی - فرمز
کرج - فروردین 1384 - اسفند 1390
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com