تصویر پیش‌فرض مجتبی داوری

مجتبی داوری

کارشناس صنایع غذایی

46 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس صنایع غذایی - کرج - 1392 - 1394

فوق دیپلم شیمی - کرج - 1376 - 1378


سوابق شغلی

معاونت تولید - مهرام
تهران - فروردین 1396 - اکنون


مدیر کنترل کیفی - لبنیاتی
کرج - فروردین 1391 - اسفند 1395


کارشناس کنترل کیفی - فرمز
کرج - فروردین 1384 - اسفند 1390لوگو فکروکار

https://fekrokar.com