تصویر پیش فرض مهدی رضایی

مهدی رضایی


کارگر

30 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق دیپلم صنایع چوب وکاغذ - - 1387 - 1392


سوابق شغلی

تجهیزات پزشکی - سوپا
اتوبان قزوین - فروردین 1395 - اسفند 1396
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com