تصویر پیش فرض رامین اسدپور

رامین اسدپور


گرافیست

28 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم گرافیک - کرج - 1387 - 1390


سوابق شغلی

ویزیتور - پاراکلام
کرج - فروردین 1397 - اسفند 1397مسوول دفتر - بازرگانی
قدس - فروردین 1395 - اسفند 1396
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com