تصویر پیش فرض حسن محمودی

حسن محمودی


کارشناس مواد غذایی

36 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق دیپلم صنایع غذایی - کرج - 1388 - 1392


سوابق شغلی

مسئول کنترل کیفی و کمک انباردار - گلنان
تهران - فروردین 1390 - اسفند 1397
مهارت ها

ICDL - مسلط

مکانیک خودرو - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

ICDL (سه ماه)

مکانیک خودرو (سه ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com