تصویر پیش فرض شیما شریفی

شیما شریفی


حسابدار

26 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حسابداری - دانشگاه رسام - 1395 - 1397


سوابق شغلی

حسابدار - نمایندگی سایپا
البرز - خرداد 1395 - خرداد 1397حسابدار - واردات صادرات ic
البرز - خرداد 1397 - اسفند 1397
مهارت ها

اشنا یه سیستم هلو - مسلط

اشنا به سیستم رافع - متوسط

اشنا به دشت همکاران سیستم - متوسط

اشنا به سیستم معین - مسلط

رد کردن بیمه پرسنل - مسلط

ردکردن حقوق پرسنل - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

اموزش حسابداری (3ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com