تصویر پیش فرض مهدی دباغ کاشانی

مهدی دباغ کاشانی


کارگر

31 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم نقشه کشی - - -


سوابق شغلی

پیمان کاری -
- فروردین 1385 - اسفند 1391
مهارت ها

برق کاری - مسلط

لوله کشی - مسلط

نقاشی ساختمان - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com