تصویر پیش‌فرض فرشته يعقوب الاملي

فرشته يعقوب الاملي

32 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس مهندسي نرم افزار - دانشگاه ازاد كرج - 1392 - 1396

لیسانس مهندسي نرم افزار - دانشگاه ازاد كرج - 1392 - 1396


زبان‌ها

انگلیسی - خوب

انگلیسی - خوب


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com