تصویر پیش‌فرض حسین خزایی

حسین خزایی

30 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس علوم تربیتی - پیام نور - 1393 - 1396
انصرافی رشته برنامه ریزی درسی مقطع ارشد دانشگاه خوارزمی دوره روزانه


سوابق شغلی

پالت چین - صنایع غذایی
کرج - تیر 1395 - بهمن 1398
بصورت روزمزدزبان‌ها

انگلیسی - متوسط


مهارت‌ها

پالت چین - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com