محمد عرب

محمد عرب


27 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حقوق - ازاد کرج - 1393 - 1396


زبان ها

انگلیسی - ضعیف


مهارت ها

کامپیوتر - متوسط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

دوره مهارت مقدماتی کامپیوتر (2 ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com