تصویر پیش فرض سارا تقوائی

سارا تقوائی


26 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس مهندسی کشاورزی - علوم کشاورزی ساری - 1393 - 1397


سوابق شغلی

منشی و فروشنده - گلخانه نیشا
ساری - خرداد 1396 - خرداد 1397
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

icdl - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com