تصویر پیش فرض حسین احمدی

حسین احمدی


کارگر

31 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق دیپلم تاسیسات - - -


سوابق شغلی

خط تولید - اذین خودرو
کمالشهر - فروردین -کمک اشپز -
خوزستان - -
مهارت ها

جوشکاری - مسلط

لوله کشی - مسلط

اشپزی - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com