تصویر پیش‌فرض معصومه سهامکن

معصومه سهامکن

کارمند اداری

32 سال

***********

تهران - ***********


درباره من

من با روبط عمومی بالا و منظبط و اشنا به کار اداری و با تسلط به کامپیوتر با انظباط می توانم کارهای اداری شما را رسیدگی کنم


تحصیلات

لیسانس کارشناسی - پیام نور - 1390 - 1394

لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی - پیام نور - 1390 - 1394


سوابق شغلی

منشی - دفتر پیشخوان دولت
مارلیک استان تهران - فروردین 1398 - آذر 1398


منشی - اموزشگاه رانندگی
کرج - فروردین 1390 - خرداد 1394


منشی - انجمن پزشکی
اندیشه تهران - اردیبهشت 1397 - اسفند
علت بیرون امدن تعطیل شدن انجمنزبان‌ها

انگلیسی - متوسط


مهارت‌ها

کار با کامپیوتر - متوسط

مسلط به امور جذب مشتری - مسلط


دوره‌های آموزشی و گواهینامه‌ها

تکنسین داروخانه (3ماهه)
تسط کامل به دارو و داروخانه


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com