تصویر پیش فرض علی مرادزاده

علی مرادزاده


برقکار

34 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم برق صنعتی - خرم آباد - 1385 - 1389


سوابق شغلی

کابل کشی شبکه - ایرانیان
کرج - فروردین 1397 - اکنونمونتاژ - فولاد
خرم آباد - فروردین 1386 - اسفند 1396تکنسین برق - پیمانکاری
خرم آباد - فروردین 1381 - اسفند 1384تکنسین برق - تهران
ایزه - فروردین 1379 - اسفند 1380
مهارت ها

مونتاژ تجهیزات صنعتی - مسلط

برق صنعتی - مسلط

طراحی مدار - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

برق ممتاز (18 ماه)

برق درجه دو (1238 ساعت)

سیالات روغن (1 ماه)

طراحی مدار (320 ساعت)

شایستگی کار آفرینی (50 ساعت)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com