تصویر پیش فرض وحید مرتضی قریه علی

وحید مرتضی قریه علی


کارگرساده

26 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم حسابداری - - -


مهارت ها

mdf کار - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com