تصویر پیش فرض فرزانه بهرامی

فرزانه بهرامی


کارشناس مرمت بنای تاریخی

35 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس مرمت بنای تاریخی - قزوین - 1387 - 1391


سوابق شغلی

مسئول دفتر - خیریه
تهران - فروردین 1394 - اسفند 1397کارمند اداری - تجاری
تهران - فروردین 1390 - اسفند 1393کنترل کیفیت - پارس
کردستان - فروردین 1389 - اسفند 1389
مهارت ها

تایپ - مسلط

اکسل - مسلط

تدوین پرایمر - مسلط

کامپیوتر - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com